Optellen en aftrekken

Eraf sommen met de getallenlijn

Deelsommen

Wat is delen?
Delen met rest

Positie (of plaats) van een getal

Kommagetallen

Breuken

Vereenvoudigen van breuken

Klokkijken

Halve uren
Halve uren
Het hele uur

Verhoudingstabel

Verhouding met gewone getallen

Meten en meetkunde

Leer de lengtematen uit het hoofd
Lengtematen uitleg
Omtrek & Oppervlakte
Kilo, pond en ons lied